Şirvan şəhəri 3 saylı RETSİ-nin rəisi Fərid Piriyev işinin peşəkarı və vurğunu bir insandır
27-05-2024, 15:25
257

Şirvan şəhəri 3 saylı RETSİ-nin rəisi Fərid Piriyev işinin peşəkarı və vurğunu bir insandır


Bu gün haqqında söhbət açmaq istədiyimiz növbəti ziyalı insan Şirvan şəhəri, 3 saylı RETSİ-nin rəisi Fərid Piriyevdir.


Hər kəs harada çalışmağından asılı olmayaraq, ilk növbədə peşəsinin vurğunu olmalı, ona qırılmaz tellərlə bağlanmalıdır.


Zaman tarixi şəxsiyyətlər, böyük xeyriyyəçilər, dahi insanlar yetişdirir. Bu böyük şəxsiyyətlər həyatlarını xalqının və dövlətinin inkişfına xidmət üzərində qururlar. Belə şəxsiyyətlər illər əsrləri əvəz etsə də heç zaman unudulmurlar. Hər zaman insanların yadddaşında, ürəklərində yaşayırlar.

Fərid müəllimdə məhz bu xüsusiyyətlərin hər birini özündə daşıyan bir insandır.
O, özündə elə bir xarakterik xüsusiyyəti cəmləşdirən vəzifə sahibidir ki, o, hər kəsə əl tutmağı, köməklik göstərməyi, xeyirxah addımlar atmağı, sanki özü üçün əsas amal hesab edir. Onu tanıyan, ona bağlı olan hər kəs onu da bilir ki, qəlbində Vətəninə məhəbbət hissi, xalqına bağlılıq duyğusu gəzdirən, hər kəsin problemini özünün şəxsi problemi hesab edən bu şəxs, bu gün də həyata keçirdiyi peşəkar idarəçiliyi ilə fərqlənən vəzifə sahibidir.


Hər kəsə bəllidir ki, o, yaradıcı və qurucu şəxsdir, xarakter etibarilə sadə təbiətlidir, mehribançılığı sevən bir insandır. Hələ gənc yaşlarında ikən halal zəhmətlə çörək qazanmağa çalışan, dosta-tanışa qarşı etibarlılıq nümayiş etdirən, bir sözlə özündə əsl insani keyfiyyətləri cəmləşdirən bu şəxsin belə bir amallar uğrunda yorulmadan çalışması, məhz onun kamil bir şəxs olaraq formalaşmasına təsir edən əsas səbəblər olub. 


O, bu gün də elə bir addımlarını atır ki, o, son anda hər kəsin rəğbət hissini qazana bilir. Bütün bunlardan əlavə, adı çəkilən bu şəxs əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyən olunan siyasi kursa sadiq olduğunu, məhz əməli addımları ilə də sübuta yetirir. 


Belə ki, onun heç bir təmənna, hansısa maraq güdmədən Prezident İlham Əliyevə, dövlətimizə və dövlətçiliyimizə sadiq olması hər kəsə bəlli olan həqiqətlərdir. Fakt budur ki, Fərid müəllim elə bir sağlam təfəkkürə, elə bir sağlam əqidəyə sahib olan vəzifə sahibidir ki, onu heç bir qüvvə tutduğu yolundan döndərə bilməz. 


Redaksiya olaraq dəfərlə əlimizdə olan qanunsuzluqları Fərid müəllimə bildirmişik. O da məsələyə anında əl qoyub, onu həll etmişdir.


Bizdə bu çətin və şərəfli işini böyük ləyaqət və vicdan hissi ilə icra etdiyi üçün Fərid müəllimə və onun bütün kollektivinə təşəkkür edir, gələcək işlərində uğur və müvəffəqiyyətlər arzu edirik.  Həmçinin redaksiyamız adından baş direktorumuz Qurban müəllim başda olmaqla Fərid müəllim sizi Azərbaycanın milli bayramı - Respublika günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirik. Bütün Azərbaycan xalqına sülh, əmin-amanlıq, xoşbəxtlik arzulayırıq.

Oxşar xəbərlər